הרחבה צפונית - קיבוץ יסעור

תוכנית ג/ 18644

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבה צפונית - קיבוץ יסעור
מספר: ג/ 18644
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש והגדלת שטח הישוב - קיבוץ יסעור.

עיקרי ההוראות:
א. הסדרת שטחי הציבור והתאמתם לגודל האוכלוסיה המתוכנן.
ב. הסדרת מערכת התנועה והחניה בישוב.
ג. הסדרת אזור התירות.
ד. הסדרת אזורי התירות.
ה. הסדרת אזורי תעסוקה , משק ותעשיה.
ו. תוספת לשכונת המגורים החדשה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשריסעוריסעור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18510חלק135
18512חלק5-6, 14, 18, 21-26, 28
18513חלק18, 20, 23
18515חלק1, 4, 18-209, 15, 17, 22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף01/03/2010
קבלת תכנית19/01/2010