הרחבה קהילתית מושב שרשרת

תוכנית 7/ 03/ 237/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבה קהילתית מושב שרשרת
מספר: 7/ 03/ 237/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בשטחי בניה ובקוי בניין באזור מגורים א'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבשרשרת
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 237/ 2מושב שרשרתביטול
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/03/2009
החלטה בדיון בוולק"ח03/09/2007
החלטה בדיון בהפקדה04/06/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/08/2006
קבלת תכנית07/07/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח26306/08/2007