הרחבה קהילתית משמר הנגב

תוכנית 7/ מק/ 2108

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבה קהילתית משמר הנגב
מספר: 7/ מק/ 2108
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תכסית מותרת באזור מגורים א' של הרחבה קהילתית.

עיקרי ההוראות:
תכסית מותרת באזור מגורים א' של הרחבה קהילתית יהיה % 40.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןמשמר הנגב

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גושים / חלקות:
גוש: 100230-5 חלקי חלקות: 1,2

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100230חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 104/ 3קיבוץ משמר הנגבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר14/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200800314/01/2008