הרחבה קהילתית (70 יח''ד) מושב מסלול

תוכנית 7/ 03/ 160/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבה קהילתית (70 יח''ד) מושב מסלול
מספר: 7/ 03/ 160/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון הרחבה קהילתית של 89 יח"ד למגורים, לרבות מבנים ומוסדות ציבור, שצ"פ ודרכים.

עיקרי ההוראות:
- קביעת ייעודי קרקע, הוראות, שימושים, זכויות ומגבלות בנייה.
- תוספת 89 יח"ד ליישוב
- התווית דרכים חדשות
- קביעת התנאים למתן היתרי בנייה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםמסלול

תיאור המיקום:
המושב נמצא כ ? 2 ק"מ מערבית לאופקים.

בתחום מועצה אזורית מרחבים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100282חלק6, 10, 13-14, 38-39
100625חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/11/2012תאריך פרסום: 26/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6505. עמוד: 1330. שנה עברית: התשעג .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט11/11/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/11/2012
החלטה בדיון באישור תכנית23/07/2012
לא הוגשו התנגדויות01/07/2012
פרסום להפקדה ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3545. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/03/2012
פרסום להפקדה בעיתונים24/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית20/02/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/02/2012
החלטה בדיון בהפקדה23/01/2012
קבלת תכנית11/12/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/11/2011
החלטה בדיון בוולק"ח07/03/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/02/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה