הרחבה קהילתית, תל יוסף

תוכנית ג/ 18045

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבה קהילתית, תל יוסף
מספר: ג/ 18045
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון הרחבה קהילתית לקיבוץ תל יוסף הכוללת יחידות דיור צמודות קרקע דרכים שצ"פ מוסדות ציבור ושטחים פתוחים בתאום עם תכנית המתאר של קיבוץ תל יוסף

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מאזור לקרקע חקלאית לאזור מגורים א' לשטח נופש כפרי דרכים שצ"פ שטחים פתוחים שטחי פארק מוסדות ציבור וספורט ונופש
קביעת הוראות בניה: הוראות ומגבלות בניה
הנחיות עיצוב אדריכלי
הנחיות לפיתוח נופי
הוראות להגשת היתר בניה
הוראות להסדרי תנועה וחניה
קביעת הוראות פיתוח לשצ"פ לשבילים ולתשתיות
קביעת שלבי ביצוע והתניות לביצוע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועתל יוסף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23104חלק9
23106חלק7722-23
23120חלק25, 29, 42
23121חלק69-70, 75-76, 80, 8788-89
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/08/2011
החלטה בדיון בהפקדה28/06/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/02/2009
קבלת תכנית28/01/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201000428/06/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200900824/06/2009