הרחבה שלב ב' - ניר משה

תוכנית 7/ 03/ 139/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבה שלב ב' - ניר משה
מספר: 7/ 03/ 139/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הסדרת שתי נחלוקת קיימות בפועל ע"י שינוי יעוד קרקע
מחקלאית לנחלה חקלאית במושב.
ב. הקמת 100 מגרשים למגורים א' ע"י איחוד וחלוקת מגרשים
ושינוי יעוד מקרקע לחקלאית ונחלות חקלאיות למגורים.
ג. קביעת שימושים, הנחיות וזכויות בניה למגורים בנחלות ומגורים א'.
ד. קביעת הוראות לפיתוח השטח ותנאים למתן היתרי בניה.
ה. קביעת שלבי הביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםניר משה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100245חלק
100344חלק
100345חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 139/ 5מושב ניר משהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית14/02/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו10/08/2010
החלטה בדיון בהפקדה15/09/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000813/09/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800915/09/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600914/08/2006