הרחבהנקודתית למגורים-כפר כנא

תוכנית ג/ 14310

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבהנקודתית למגורים-כפר כנא
מספר: ג/ 14310
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים א' ודרך משולבת שינוי בתוואי הדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17403חלק7-9, 50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/11/2003
קבלת תכנית12/11/2003