הרחבות דיור רח' הדף היומי 617 , שכונת רמות .

תוכנית 12708/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבות דיור רח' הדף היומי 617 , שכונת רמות .
מספר: 12708/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספות בניה ליחידות דיור קיימות .

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד מגורים 1 למגורים ב' .
2. הגדלת מספר הקומות מ- 4 קומות ל- 4 קומות + מרתף .
3. קביעת שטחי הבניה בהיקף של 2193 מ"ר מתוכם ; 2014 מ"ר עיקרי ו- 179 מ"ר שרות . 4. קביעת קווי בנין חדשים לתוספות.
5. קביעת הוראות בינוי .
6. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .
7. קביעת הוראות בגין עצים לשימור .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםהדף היומי

תיאור המיקום:
שכונת רמות אלון ,
קואורדינטה X 219/650
קואורדינטה Y 636/000
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30718חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות13/11/2012
הוגשו התנגדויות23/09/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה בעיתונים03/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות26/07/2012תאריך פרסום: 26/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6450. עמוד: 5446. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה12/06/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/03/2011
קבלת תכנית21/03/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201101212/06/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית