הרחבות דיור רח' לקרט 8 קרית שלום

בקשה ועדה מקומית 3566/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הרחבות דיור רח' לקרט 8 קרית שלום
מספר: 3566/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להקטין תקן חניה עד 0 עבור הרחבות דיור כפוף לאישור הוועדה המחוזית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפולקרט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6982חלק84
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4126/12/2004