הרחבות דיור - בנין 125- רמות 02.

תוכנית 8288

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבות דיור - בנין 125- רמות 02.
מספר: 8288
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 1 ומאזור מגורים 3-4 קומות לאזור מגורים מיוחד.
ב. קביעת בינוי לתוספות בניה סטנדרטיות לשם הרחבת הדירות הקיימות בשטח בהתאם לתכניות הבינוי.
ג. קביעת קוי הבנין המירביים לתוספות הבניה, כאמור.
ד. קביעת השימוש בכל התוספות (חדר/מרפסת) ומעטפת הבניה המותרת לה.
ה. קביעת שטחי הבניה המירביים לתוספות הבניה, כאמור.
ו. הגדלת מספר הקומות המירבי מ- 3 ל- 4 קומות.
ז. קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה ושלבים לביצוע הבניה בשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםאיג אלכסנדר

תיאור המיקום:
שכונת רמות 02
שטח בין קואורדינטות 135/400 רוחב על 168/600 אורך.
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30714חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2625פיתוח ובינוי בצד הדרומי של רמות.שינוי
תוכנית2625/ אפיתוח ובינוי בדרום רמות.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/12/2003תאריך פרסום: 04/12/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5253. עמוד: 1242. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים10/10/2003תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/09/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות13/02/2003
פרסום להפקדה בעיתונים21/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2002. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות30/05/2002תאריך פרסום: 30/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5079. עמוד: 2517. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/04/2002
החלטה בדיון בהפקדה04/09/2000
קבלת תכנית23/02/2000