הרחבות יח"ד קיימות, תלפיות מזרח, רחוב אדם 51

תוכנית 9777

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבות יח"ד קיימות, תלפיות מזרח, רחוב אדם 51
מספר: 9777
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת בינוי לחפירת מחסן ותוספת בניה במפלסים 5.20 ו- 2.50- של אגף A לשם הרחבות יח"ד קיימות בהתאם לנספח הבינוי ולקיים בשטח.
ב. קביעת קוי בניין חדשים לתוספות הבניה כאמור.
ג. הגדלת שטחי בניה מרביים בשטח וקביעת השטח לתוספות הבניה ל- 62.1 מ"ר מתוכם 52.1 מ"ר שטחים עיקריים.
ד. קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בניה בשטח.
ה. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .
הכל בהתאם לנספח הבינוי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםאדם

תיאור המיקום:
שכונת תלפיות מזרח,
קואורדינטות עפ"י רשת ישראל החדשה:
אורך: בין 221/700 - 221/750
רוחב: בין 628/625 - 628/575
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30178חלק146
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3894הרחבות דיור - שכונת תלפיות מזרחשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/12/2006תאריך פרסום: 24/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5607. עמוד: 943. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים08/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/11/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות06/07/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1894.
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה13/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/07/2005
קבלת תכנית19/07/2005