הרחבת אזור המגורים - מגרש 49 - מושב נוה מבטח

תוכנית 8/ 03/ 136/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת אזור המגורים - מגרש 49 - מושב נוה מבטח
מספר: 8/ 03/ 136/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת שטח המגרש למגורים וגבולותיו בהתאמה לזכויות קיימות על פי
התכנית התקפה:
א. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.
ב. שינוי יעוד מאזור חקלאי ( מגרש מס' 49 חלק) לאזור מגורים בישוב חקלאי (מגרש מס' 49 חלק).
ג. קביעת שטחי הבנייה המירביים באזור חקלאי ל- 650 מ"ר, מתוכם 450 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ד. קביעת התכליות והשימושים והנחיות כלליות לתשתיות.
ה. קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.
ו. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהנוה מבטח

תיאור המיקום:
מועצה אזורית באר טוביה, מושב נוה מבטח
מגרש 49

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5008חלק54
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות31/12/2006תאריך פרסום: 31/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5611. עמוד: 1102. שנה עברית: התשסז .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט23/11/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/11/2006
החלטה בדיון באישור תכנית25/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות24/04/2006תאריך פרסום: 24/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5520. עמוד: 2605. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2006
פרסום להפקדה בעיתונים10/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/03/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/02/2006
החלטה בדיון בוולק"ח21/11/2005
החלטה בדיון בהפקדה22/08/2005
קבלת תכנית14/03/2005