הרחבת אזור המגורים, שכונה דרומית, אכסאל

תוכנית ג/ 18120

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת אזור המגורים, שכונה דרומית, אכסאל
מספר: ג/ 18120
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד למגורים שצ"פ ומע' דרכים וחלוקה למגרשי מגורים שכונה מזרחית אכסאל

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי למוגרים שצ"פ ומערכת דרכים לפי תכנית מתאר אב
חלוקה למגרשי מגורים
קביעת הוראות בינוי ופיתוח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםאכסאלאכסאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16905חלק9, 13, 22, 25
16926חלק1-2, 5-6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7468תכנית מתאר כפר איכסאל.שינוי
תוכניתג/ 13239תכנון שכונת מגורים דרומיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף15/07/2009
קבלת תכנית16/03/2009