הרחבת אזור המתקנים במחצבת נחל שלמה

תוכנית 2/ 02/ 101/ 103

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת אזור המתקנים במחצבת נחל שלמה
מספר: 2/ 02/ 101/ 103
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח המיועד למתקנים על חשבון השטח המיועד לכרייה וחציבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40020חלק6
40021חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101/ 75שינוי לתכנית מתאר מחצבת גרניט בנחל שלמה-מזרחשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/08/2008
החלטה בדיון בהפקדה14/05/2007
קבלת תכנית15/06/2005