הרחבת אזור התעשיה הקיים ע"י שינוי יעוד שטח חקלאי לתעשיה - קיבוץ צובה

תוכנית מי/ 230/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת אזור התעשיה הקיים ע"י שינוי יעוד שטח חקלאי לתעשיה - קיבוץ צובה
מספר: מי/ 230/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הרחבת אזור התעשיה הקיים, ע"י שינוי יעוד שטח חקלאי לתעשיה.
2. קביעת הוראות בניה לאזור התעשיה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצובה

תיאור המיקום:
סמוך לקיבוץ צובה
שטח בין קואורדינטות רוחב132/400 - 132/625
ובין קואורדינטות אורך 161/800 - 161/540
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29960חלק17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
תוכניתמי/ 230קביעת יעוד קרקע בקיבוץ פלמ"ח-צובה".שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/10/2002תאריך פרסום: 03/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5117. עמוד: 126. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים26/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2002. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/07/2002
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/06/2002
החלטה בדיון באישור תכנית02/01/2001
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/07/2000
פרסום להפקדה ברשומות20/07/2000תאריך פרסום: 20/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4903. עמוד: 4262. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים30/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2000. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/06/2000
החלטה בדיון בהפקדה25/01/2000
קבלת תכנית31/12/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים21116/06/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים45508/04/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים26110/03/2002