הרחבת אזור התעשיה - קיבוץ ברור חיל

תוכנית 7/ 02/ 303/ 22/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת אזור התעשיה - קיבוץ ברור חיל
מספר: 7/ 02/ 303/ 22/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור תעשיה ע"י שינוי ביעוד
הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים וקביעת זכויות,
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבברור חיל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3100חלק10, 12, 15, 38, 40, 44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 231/ 1מששבצת חקלאית קיבות ברור חיילשינוי
תוכנית7/ 03/ 231/ 2הרחבת מפעל דקושינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3366. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים03/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית07/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות08/02/2005תאריך פרסום: 08/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5365. עמוד: 1511. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2005
פרסום להפקדה בעיתונים10/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/11/2004
החלטה בדיון בוולק"ח06/09/2004
החלטה בדיון בהפקדה21/07/2003
קבלת תכנית25/07/2002