הרחבת אזור למגורים ומסחר - שינוי יעוד מאזור תעשיה - רחוב גופר שדרות

תוכנית 21/ 02/ 101/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת אזור למגורים ומסחר - שינוי יעוד מאזור תעשיה - רחוב גופר שדרות
מספר: 21/ 02/ 101/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד הקרקע מתעשיה לאזור משולב למגורים ומסחר
בהתאם להתפתחות האזור.
ב. שינוי יעוד מש.צ.פ. לדרך.
ג. קביעת הנחייות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1886חלק44, 66
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/11/2009
קבלת תכנית29/03/2005