הרחבת אזור מבני המשק, גבעת יואב

תוכנית ג/ 16037

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת אזור מבני המשק, גבעת יואב
מספר: ג/ 16037
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הגדלת השטח המאושר לייעוד ענפים משקיים בישוב גבעת יואב.
בקשת הקלה בקו בניין מדרך אזורית 789 ל-40 מ'.

עיקרי התכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח ענפים משקיים ושטח פרטי פתוח.
קביעת הוראות בנייה לצורך מתן היתרי בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןגבעת יואב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200001חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6987תכנית מפורטת גבעת יואבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/05/2009
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/03/2006
קבלת תכנית15/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200800109/01/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601630/10/2006