הרחבת אזור מגורים ביבניאל

תוכנית ג/ 11003

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת אזור מגורים ביבניאל
מספר: ג/ 11003
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים.
ב. אחוד וחלוקה חדשה בשטח התכנית.
ג. קביעת דרכי גישה למגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17370חלק3530
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6695תכנית מתאר יבניאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/07/2000תאריך פרסום: 12/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4901. עמוד: 4210. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים23/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/06/2000
החלטה בדיון באישור תכנית20/03/2000
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר05/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות23/11/1999תאריך פרסום: 23/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4826. עמוד: 1743. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים12/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 12/11/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/11/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/11/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה01/11/1999
החלטה בדיון בהפקדה17/02/1999
קבלת תכנית05/11/1998