הרחבת אזור מגורים דרומית לנחל פקיעין

תוכנית ג/ 19709

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת אזור מגורים דרומית לנחל פקיעין
מספר: ג/ 19709
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח מגורים

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב ולשצ"פ

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתליפקיעין (בוקייעה)פקיעין (בוקייעה)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19093חלק82
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה08/05/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/03/2012
קבלת תכנית06/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200708/05/2012