הרחבת אזור מגורים, שומרה

תוכנית ג/ 15341

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת אזור מגורים, שומרה
מספר: ג/ 15341
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
הגדלת מגרשי מגורים של כ- 0.5 דונם לגודל מקסימלי 0.99 דונם, על חשבון שצ"פ, ללא הגדלת רוחב המגרש וללא שינוי בכמות יחידות הדיור.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת מגרשי מגורים.
שינוי יעוד קרקע משטח ציבורי פתוח למגורים ומחורש טבעי למגורים.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע, הוראות בניה, הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי והנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףשומרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19844חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9889שומרה, שינוי לתכנית מפורטת ג / 3793שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/02/2007
החלטה בדיון בוולק"ח04/12/2006
החלטה בדיון בהפקדה04/07/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/06/2005
קבלת תכנית10/03/2005