הרחבת אזור מלאכה בכפר צבי סיטרין

תוכנית חכ/ 16/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת אזור מלאכה בכפר צבי סיטרין
מספר: חכ/ 16/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור חלוקה חדשה בין היעעודים, הגדלת אזור בתי
המלאכה, והקטנת האזור החקלאי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלבית צבי

תיאור המיקום:
ישוב: תתת
כפר צבי סיטרין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10700חלק14-15, 1713, 16, 18-19, 27-28, 44
12283חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/07/1978תאריך פרסום: 23/07/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2400. עמוד: 2389. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון באישור תכנית14/02/1978
פרסום להפקדה ברשומות31/03/1977תאריך פרסום: 31/03/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2308. עמוד: 1104. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה11/01/1977
קבלת תכנית11/01/1977