הרחבת אזור תעסוקה, ריינה

תוכנית ג/ 16864

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת אזור תעסוקה, ריינה
מספר: ג/ 16864
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור מסחר ותעסוקה , מסחר ומשרדים , דרך , וש.צ.פ .

עיקרי הוראות התכנית :
קביעת הוראות וזכויות בניה .
קביעת הוראות לפיתוח השטח .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17510חלק2314, 22, 24-25, 30, 65
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף22/07/2007
קבלת תכנית13/02/2007