הרחבת אזור תעשיה "מבצע"

תוכנית 8/ 02/ 101/ 38

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת אזור תעשיה "מבצע"
מספר: 8/ 02/ 101/ 38
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבה של אזור תעשיה קיים,
ע"י שינויים ביעודי קרקע , וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה

תיאור המיקום:
מועצה אזורית באר טוביה - אזור תעשיה "מבצע"

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2245חלק2919, 21, 28
2775חלק11-18, 20-26, 28-36, 38-40, 42, 44-494-5, 10, 37, 41
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 110/ 4מתקן הנדסי למפעל מבצעשינוי
תוכנית8/ 03/ 110א.ת. מבצעשינוי
תוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביהשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/09/2005תאריך פרסום: 27/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5441. עמוד: 4315. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים12/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/08/2005
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/07/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/06/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות20/12/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית11/05/2004
הוגשו התנגדויות10/03/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות23/01/2003תאריך פרסום: 23/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5150. עמוד: 1304. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים20/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/12/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/12/2002
החלטה בדיון בוולק"ח05/08/2002
החלטה בדיון בהפקדה05/11/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/06/1999
קבלת תכנית01/05/1994
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים54321/07/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200402730/06/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200500131/01/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200401120/12/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200400612/07/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים23311/05/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200300614/04/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים27029/01/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200201428/10/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים46005/08/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח14717/06/2002