הרחבת אזור תעשיה באר טוביה

תוכנית 8/ בת/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: הרחבת אזור תעשיה באר טוביה
מספר: 8/ בת/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור תעשיה באר טוביה
ע"י איחוד וחלוקת מגרשים, שינויים ביעודי קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה

תיאור המיקום:
ישוב: באר טוביה
הרחבת אזור תעשיה באר טוביה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
301חלק9-10, 15
312חלק75, 9
2424חלק8, 62
2475חלק12-13, 39, 41-4235-36
2476חלק5-7, 37, 43-4438-39, 42
2731חלק30
2737חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/07/1999תאריך פרסום בעיתון: 20/07/1999.
פרסום לאישור ברשומות11/07/1999תאריך פרסום: 11/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4783. עמוד: 4706. שנה עברית: התשנט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/06/1999
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/06/1999
החלטה בדיון באישור תכנית20/12/1998
פרסום להפקדה ברשומות20/08/1998תאריך פרסום: 20/08/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4671. עמוד: 4748. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים23/07/1998תאריך פרסום בעיתון: 23/07/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/07/1998
החלטה בדיון בהפקדה31/10/1993
קבלת תכנית29/08/1993