הרחבת אזור תעשיה באר - טוביה

תוכנית 8/ 02/ 101/ 46

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת אזור תעשיה באר - טוביה
מספר: 8/ 02/ 101/ 46
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור תעשיה באר טוביה
על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים, שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה

תיאור המיקום:
אזור תעשיה באר - טוביה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
312חלק4, 10, 12, 16
2737חלק1, 32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ בת/ 23הרחבת אזור תעשיה באר טוביהשינוי
תוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/07/2002תאריך פרסום: 15/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5094. עמוד: 3308. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים21/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2002. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/05/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/05/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות14/01/2002
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/08/2001
פרסום להפקדה ברשומות23/08/2001תאריך פרסום: 23/08/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5013. עמוד: 3858. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים27/07/2001תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/07/2001
החלטה בדיון בוולק"ח04/06/2001
החלטה בדיון בהפקדה04/02/2001
קבלת תכנית13/07/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים20322/05/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200200114/01/2002