הרחבת אזור תעשיה בירכא לכיוון צפון ומזרח

תוכנית ג/ 13175

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת אזור תעשיה בירכא לכיוון צפון ומזרח
מספר: ג/ 13175
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת אזור התעשיה ירכא לצורך תעשיה ומלאכה בשטח של 136 דונם.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18795חלק79
18887חלק12-5, 82, 85
18888חלק18, 20, 72-739
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6770שנוי לתכנית המתאר ג / 1013, אבו סנאןשינוי
תוכניתג/ 5000קביעת אזורי מגורים ותעשיה ושפ"פשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/04/2005
קבלת תכנית12/06/2002