הרחבת אזור תעשיה והסדרת מערכת דרכים

תוכנית ג/ 13108

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת אזור תעשיה והסדרת מערכת דרכים
מספר: ג/ 13108
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הרחבת אזור התעשיה והסדרת מערכת הדרכים עפ"י המצב הקיים ועפ"י נספח תחבורה מתואם עם מע"צ.
2.1 עיקרי התכנית:
א. שינוי יעודג מחקלאי למלאכה משולב במסחר.
ב. הסדרת מערכ' התנועה (כניסה ויציאה לדרך 79 הישנה)
ג. שינוי יעוד משצ"פ לאזור מסחר ומשרדים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17510חלק2-56-8, 10-11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/02/2004תאריך פרסום: 18/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5273. עמוד: 1927. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים13/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/01/2004
החלטה בדיון באישור תכנית27/08/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2003תאריך פרסום: 26/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5198. עמוד: 2889. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים08/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2003. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/05/2003
החלטה בדיון בוולק"ח06/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה15/05/2002
קבלת תכנית24/03/2002