הרחבת אזור תעשיה חבל יבנה.

תוכנית בר/ בת/ 204

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: הרחבת אזור תעשיה חבל יבנה.
מספר: בר/ בת/ 204
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד אזור חקלאי לאזור תעשיה,אזור מבני
צבור.
ב. איחוד וחלוקת חלקות מחדש בהסכמת בעלים.
ג. התווית דרכים חדשות, ביטול דרכים והרחבת דרכים
קיימות.
ד. יעוד שטחים לשטח ציבורי פתוח.
ה. קביעת הוראות בניה.
ו. קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה.
ז. קביעת הוראות תנועה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרכרמי יוסף

תיאור המיקום:
ישוב: חבל יבנה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
470חלק4-51-3, 6-7, 11, 18, 21-22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/10/1993תאריך פרסום: 21/10/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4151. עמוד: 175. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים15/10/1993תאריך פרסום בעיתון: 15/10/1993.
החלטה בדיון באישור תכנית02/09/1993
פרסום להפקדה ברשומות15/08/1993תאריך פרסום: 15/08/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4134. עמוד: 3882. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים02/08/1993תאריך פרסום בעיתון: 02/08/1993.
החלטה בדיון בהפקדה24/05/1993
קבלת תכנית12/01/1992