הרחבת אזור תעשיה כבול, שינוי למתאר

תוכנית ג/ 10261

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת אזור תעשיה כבול, שינוי למתאר
מספר: ג/ 10261
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לקבוע שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תעשיה.
ב. התווית מערכת דרכים.
ג. קביעת הוראות בניה ותנאים סביבתיים לשמירת איכות
הסביבה.
ד. חלוקת מגרשים לבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילכאבולכאבול

תיאור המיקום:
ישוב: כאבול

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19609חלק3130
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית11/03/1998
קבלת תכנית26/11/1997