הרחבת אזור תעשיה סכנין-שינוי מחקלאי לתעשיה ומלאכה ,צפון מזרח סכנין

תוכנית ג/ 14827

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת אזור תעשיה סכנין-שינוי מחקלאי לתעשיה ומלאכה ,צפון מזרח סכנין
מספר: ג/ 14827
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תעשיה ומלאכה ,ספורט ודרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19267חלק41-43
19268חלק35
19269חלק14-17, 493, 10-13, 18-27, 29-31, 33, 50, 56-57, 59
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה04/07/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/07/2004
קבלת תכנית28/06/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200500904/07/2005