הרחבת אזור תעשיה עומר }מנחת למטוסים{

תוכנית 14/ בת/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: הרחבת אזור תעשיה עומר }מנחת למטוסים{
מספר: 14/ בת/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח חלקים מצפון לעומר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
אזור תעשיה
גוש:38557 (חלק),100168 (חלק)

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה01/12/2002
החלטה בדיון בהפקדה11/11/2002
קבלת תכנית17/04/1994