הרחבת אזור תעשיה - מחלבה.

תוכנית ג/ 12844

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת אזור תעשיה - מחלבה.
מספר: ג/ 12844
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
העתקת חניה ציבורית קיימת.
הסדרת מצבם של מבנים קיימים.
שינוי יעוד קרקע מדרך וחניות ציבוריות לתעשיה ומאזור ציבורי לחניות ציבוריות.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה.
קביעת הנחיות סביבתיות
קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןכדורי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17041חלק21-22, 55
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4886מרכז אזורי כדורישינוי
תוכניתג/ 7921מרכז אזרחי, כדורישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/06/2002
קבלת תכנית14/11/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200517/06/2002