הרחבת אזור תעשיה - עד הלום

תוכנית 8/ 02/ 101/ 56

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת אזור תעשיה - עד הלום
מספר: 8/ 02/ 101/ 56
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת אזור התעשיה עד הלום, ע"י שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור משולב מלאכה, תעשיה זעירה ומסחר כמפורט להלן:
1. קביעת שטחי הבניה המירביים באזור המשולב מלאכה ותעשיה זעירה ( מגרש 1001) ל- 50%, מתוכם 35% המהוים שטחים עיקריים.
2. קביעת שטחי בניה מירביים בשטח למתקנים הנדסיים (מגרש 1011) ל- 30% המהוים שטחים עיקריים.
3. קביעת שטחי בניה עיקריים בשטח ציבורי פתוח (מגרש 1010) ל- 30 מ"ר, המהוים שטחים עיקריים.
4. קביעת תכליות ושימושים, והוראות פיתוח תשתית.
5. קביעת קוי הבניה ורדיוסי מגן מקידוח מקורות במגרש 1011.
6. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה

תיאור המיקום:
אזור תעשיה "עד הלום"
מועצה אזורית באר טוביה
קואורדינטות: אורך בין 167800 ל- 168500
רוחב בין 629300 ל- 629900

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2494חלק2
2636חלק17
2778חלק2, 43
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ בת/ 8אזור תעשיה- עד הלוםשינוי
תוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות12/12/2007תאריך פרסום: 12/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5748. עמוד: 896. שנה עברית: התשסח .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט25/10/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/10/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/09/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית08/05/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות07/05/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/01/2007
פרסום להפקדה ברשומות24/01/2007תאריך פרסום: 24/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5619. עמוד: 1272. שנה עברית: התשסז .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית01/01/2007
פרסום להפקדה בעיתונים22/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/12/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/11/2006
החלטה בדיון בוולק"ח04/09/2006
החלטה בדיון בהפקדה10/04/2006
קבלת תכנית13/12/2001