הרחבת אזור תעשיה - קיבוץ יפתח.

תוכנית ג/ 9181

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת אזור תעשיה - קיבוץ יפתח.
מספר: ג/ 9181
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטחים חקלאיים ושטחים למבני משק לאזור
תעשיה.
חלוקה למגרשי בניה, התווית דרך גישה, ושינוי יעוד
דרך קיימת לדרך פרטית.
קביעת הוראות לבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןיפתח

תיאור המיקום:
ישוב: יפתח

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13501חלק3, 54, 6, 8, 10-11
13502חלק8-9, 11-12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/06/1997תאריך פרסום: 19/06/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4534. עמוד: 3980. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים16/06/1997תאריך פרסום בעיתון: 16/06/1997.
החלטה בדיון באישור תכנית24/03/1997
פרסום להפקדה ברשומות17/11/1996תאריך פרסום: 17/11/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4457. עמוד: 505. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים15/11/1996תאריך פרסום בעיתון: 15/11/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/10/1996
החלטה בדיון בהפקדה16/09/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו16/09/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה16/09/1996
קבלת תכנית09/05/1996