הרחבת אזור תעשיה

תוכנית ג/ 6505

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת אזור תעשיה
מספר: ג/ 6505
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח אזור התעשיה הפיכת איזור מגורים
וחקלאי לאיזור תעשיה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרסער
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19931כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3760קביעת יעדים ואזורים שונים -קב' סערשינוי
תוכניתג/ 1987קבוץ סערשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/01/2002תאריך פרסום: 17/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5047. עמוד: 1186. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים04/01/2002תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2002. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/12/2001
החלטה בדיון באישור תכנית22/08/2001
החלטה בדיון בביטול הפקדה18/11/1998
פרסום להפקדה ברשומות16/12/1993תאריך פרסום: 16/12/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4176. עמוד: 1202. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים17/11/1993תאריך פרסום בעיתון: 17/11/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/10/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו10/10/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה10/10/1993
החלטה בדיון בהפקדה01/11/1989
קבלת תכנית16/10/1988