הרחבת איזור התעשיה האזורי וחלוקה מחדש

תוכנית עח/ 81/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת איזור התעשיה האזורי וחלוקה מחדש
מספר: עח/ 81/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.הרחבת איזור התעשיה האזורי וחלוקה מחדש
ב.התויית דרכים חדשות ובטול דרכים קיימות
ג.קביעת איזור מיוחד למלאכה ותעשיה זעירה
ד.קביעת שטח למתקני ביוב מרכזיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
איזור התעשיה עמק חפר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8388חלק3, 8
8389חלק5-53, 55-67, 69-7254
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/11/1976תאריך פרסום: 18/11/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2271. שנה עברית: התשלז .
קבלת תכנית21/10/1973