הרחבת איזור תעשיה

תוכנית ג/ 13674

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת איזור תעשיה
מספר: ג/ 13674
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של חלק מחלקה 19 (מגרש מס' 4 בהתאם לתכנית חלוקה מאושרת) בגוש 17510 מקרקע חקלאית לאזור מסחר ומלאכה והתווית דרך גישה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6028מלאכה ותעשיהשינוי
תוכניתג/ 8727שנוי יעוד מחקלאי לתעשיה ומסחר, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/08/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/01/2003
קבלת תכנית30/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301806/08/2003