הרחבת אתר הטמנה וטיפול בפסולת, קיבוץ עברון

תוכנית ג/ 17933

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת אתר הטמנה וטיפול בפסולת, קיבוץ עברון
מספר: ג/ 17933
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
-הרחבת שטח ממנה לצד שינוי יעוד שטח הטמנה שמוצה לשטח חקלאי עם הוראות מיוחדות
-יעוד שטח להפרדת פסולת וטיפול.
-שינוי תוואי דרך פנימית באתר בהתאם לקיים בשטח
-הסופת תוואי דרך בהתאם לתמ"א 13 / 1 / ד ולתכנית דרך מפורטת שבהליכים
-ביטול דרך הגישה הקיימת מותנה בביצוע דרך הגישה המוצעת.

עיקרי ההוראות:
-שינוי אזור הטמה לאזור פסולת, מתקנים הנדסיים וחקלאי עם הוראות מיוחדות.
-שינוי אזור חקלאי לאזור פסולת מתקנים הנדסיים ודרך
-שינוי אזור שרות למתקנים הנדסיים (בהתאם להגדרות נוהל מבא"ת)
-שינוי אזור לשיקום נופי לאיזור חקלאי עם הוראות מיוחדות ולדרך
-שינוי דרך למתקנים הנדסיים
- הגדרת שימושים מותרים, זכויות בניה ומגבלות בניה, שלבי ביצוע (שלבי מילוי) והוראות נוספות
-קביעת הוראות מיוחדות לשטח חקלאי הממקום על שטח הטמנה שמוצע וכוסה
-ביטול דרך הגישה, מותנה בביצועה של דרך הגישה המצעת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעברון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18144חלק10-11, 16, 21
18259חלק6, 8, 13
18483חלק318, 11, 18, 26, 28
19947חלק1, 11, 14-16, 22-232, 5-6, 8-10, 12-13, 18, 21, 24-25, 27-28, 30
19951חלק92-3, 5-6, 8, 10-11
21066חלק1-2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9798שנוי יעוד משטח חקלאי ומחצבות לאתר ההטמנה, עברוןשינוי
תוכניתג/ 3875חלוקת מגרשים לבניה, קיבוץ עברוןשינוי
תוכניתג/ 4360חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 13149מתקנים הנדסיים ליצור חשמל ליד מטמנת עברוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית31/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה26/10/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/12/2008
קבלת תכנית04/11/2008