הרחבת אתר להטמנת אשפה - מועצה אזורית תמר

תוכנית 10/ 03/ 168/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת אתר להטמנת אשפה - מועצה אזורית תמר
מספר: 10/ 03/ 168/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח אתר אשפה ביתית קיים לסילוק אשפה מהישובים
של המועצה האזורית תמר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגבנצנה (קהילת חינוך)

תיאור המיקום:
ישוב: ?
מועצה אזורית תמר
מקום - צפונית לנחל צאלים ודרומית לנחל משמר
קורדינטה מרכזית 085.400 - 186.400

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/10/2002
קבלת תכנית04/11/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200201428/10/2002