הרחבת בית אריזה פרי פסגות, קיבוץ יפתח

תוכנית ג/ 18973

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת בית אריזה פרי פסגות, קיבוץ יפתח
מספר: ג/ 18973
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת אזור תעסוקה - בית אריזה פרי פסגות
ב. הגדרת השימושים המותרים וזכויות הבניה באזור התעסוקה

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית ודרך פרטית לדרך ולאזור תעסוקה (בית אריזה ובית קירור לפירות)
ב. הגדרת שטח ציבורי פתוח המיועד למיתון המדרונות וביצוע טיפול נופי בין שולי בית האריזה לשטח הפתוח
ג. הגדרת שטח יער עפ"י תמ"א 22
ד. קביעת זכויוצ ומגבלות בניה וההנחיות לבינוי ופיתוח, ע"מ לאפשר הוצאת היתרי בניה ע"פ סעיף 145 ז' לחוק

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןיפתח
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13501חלק75-6, 9-10
13502חלק12-13
13503חלק30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4660חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 9181הרחבת אזור תעשיה - קיבוץ יפתח.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/04/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/08/2010
קבלת תכנית30/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201100413/04/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201001615/11/2010