הרחבת בית אריזה פרי פסגות

תוכנית ג/ 15818

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת בית אריזה פרי פסגות
מספר: ג/ 15818
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
עריכת תכנית לבית האריזה ולבית הקירור לפירות-פרי פסגות.
הגדרת השימושים המותרים וזכויות הבניה במתחם בית האריזה.

עיקרי התכנית:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית ודרך פרטית לדרך גישה ציבורית לבית אריזה ובית קרור לפירות.
הגדרת שטח פרטי פתוח המיועד למיתון המדרונות וביצוע טיפול נופי בין שולי בית האריזה חשטח פתוח.
קביעת זכויות ומגבלות בניה והנחיות לבינוי ופיתוח,ע"מ לאפשר הוצאת היתרי בניה ע"פ סעיף 145 ז' לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןיפתח
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13501חלק76, 9-10
13502חלק12-13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4660חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 9181הרחבת אזור תעשיה - קיבוץ יפתח.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף10/07/2006
קבלת תכנית27/10/2005