הרחבת בית הספר החקלאי פרדס - חנה.

תוכנית חפאג/ 253

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת בית הספר החקלאי פרדס - חנה.
מספר: חפאג/ 253
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת בית הספר התיכון החקלאי "בנימין רוטשילד".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהגלילית - מחוז חיפהמרחב תכנון מחוזי-חיפהמרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפה

תיאור המיקום:
פרדס חנה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10102חלק128
10105חלק52-63, 90, 96, 170-173, 176-17782, 84-87, 92-94, 132, 134-136, 174
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית07/02/1952
החלטה בדיון בהפקדה07/06/1951
קבלת תכנית20/03/1951
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200700917/07/2007
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200400304/02/2004