הרחבת בית עלמין ערד

תוכנית 24/ 02/ 101/ 38

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת בית עלמין ערד
מספר: 24/ 02/ 101/ 38
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח מאזור "קאונטרי קלאב" ו"שטח מדברי לא מוגדר" לשטח בית עלמין.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. קביעת השימושים המותרים בשטח בית העלמין: חלקות קבורה ומבני ציבור המשרתים את מבקרי בית העלמין.
ד. קביעת שטח הרחבת בית העלמין על פי קריטריונים הר"מ:
1. הצריכה השנתית של כ- 170 מקומות קבורה.
2. צפיפות קבורה:
35% משטח הקבורה הנוסף (לא כולל את שטחי הדרכים, החניות ומבני הדת) תהיה צפיפות קבורה 2,400 קברים לדונם נטו.
65% משטח הקבורה הנוסף תהיה צפיפות של מינימום 400 קברים לדונם.
לפי חישוב זה השטח המיועד להרחבה ייתן מענה לכל אוכלוסיית ערד היהודים והלא יהודים שביניהם לכ- 50 שנה.
ה. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה לבנייני ציבור.
ו. קביעת מיקום ומספר חלקות הקבורה העתידיות.
ז. קביעת הוראות לפיתוח השטח.
ח. קביעת שטחים לחנייה ציבורית ותכנון דרכי הגישה.
ט. קביעת הנחיות בינוי מנחה.
י. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערדערדערד

תיאור המיקום:
בית עלמין, ערד

גושים וחלקת:
גוש 100253 לא מוסדר
גוש 1/100253 חלקי חלקות 1,3

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית24/ 02/ 101/ 1חלוקה לאזורים וקביעת תכליותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2011תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4805. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים06/05/2011תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2011. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2011. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/03/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה02/12/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/10/2010
החלטה בדיון באישור תכנית22/02/2010
פרסום להפקדה בעיתונים10/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2009. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2009. עיתון: מעריב.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר16/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5794. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/08/2009
החלטה בדיון בהפקדה02/06/2008
קבלת תכנית31/03/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה