הרחבת בית עלמין קיים, טירת כרמל

תוכנית מכ/ 521/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת בית עלמין קיים, טירת כרמל
מספר: מכ/ 521/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הרחבת תחום מותר לקבורה במסגרת בית קברות קיים.
- הגדלת בית הקברות קיים לכיוון דרום.
- קביעת השטח לצורכי קבורה, חניות ושטחים ציבוריים פתוחים שהקבורה בהם אסורה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמורדות הכרמלטירת כרמלטירת כרמל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10679חלק33-34, 112
10690חלק39, 48, 50
10707חלק6, 15-17, 102
12300חלק2430
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמכ/ 368הרחבת שטח בית קברות קיים בטירת הכרמל.שינוי
תוכניתג/ 979שכונה דרומית בטירת הכרמלשינוי
תוכניתמכ/ 368/ בבית קברות בטירת הכרמל.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2006תאריך פרסום: 08/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5593. עמוד: 453. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים20/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט03/10/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/09/2006
החלטה בדיון באישור תכנית06/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות19/06/2006תאריך פרסום: 19/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5542. עמוד: 3816. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2006.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/05/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/04/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית28/02/2006
החלטה בדיון בהפקדה19/07/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/04/2005
קבלת תכנית14/03/2005