הרחבת בית עלמין קיים, ש.צ.פ., דרך ואזור מגורים לבניית 18 יח"ד.

תוכנית ממ/ 4158

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת בית עלמין קיים, ש.צ.פ., דרך ואזור מגורים לבניית 18 יח"ד.
מספר: ממ/ 4158
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של קרקע חקלאית לשטח ציבורי פתוח, דרך ואזור מגורים לבניית 24 יח"ד כולל מבנה קיים.
1. קביעת אזורי בניה כדלקמן:
א. אזור מגורים א-2 מיוחד (מגרשים דו משפחתיים).
ב. שטח ציבורי פתוח.
3. קביעת שטח לדרכים ודרכים משולבות.
4. קביעת הוראות בניה ותנאים למתן היתרי בניה.
5. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים לפי פרק ג'
סימן ז' לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקסביוןסביון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6725חלק29, 35
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/09/2005תאריך פרסום: 27/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5441. עמוד: 4306. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים18/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2005. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה19/07/2005
החלטה בדיון באישור תכנית29/06/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות26/01/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית23/11/2004
פרסום להפקדה ברשומות09/11/2004תאריך פרסום: 09/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5342. עמוד: 391. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/10/2004
פרסום להפקדה בעיתונים14/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/08/2004
החלטה בדיון בוולק"ח19/04/2004
החלטה בדיון בהפקדה16/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/01/2004
קבלת תכנית18/12/2003