הרחבת בית קברות יוקנעם עילית

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 140/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: הרחבת בית קברות יוקנעם עילית
מספר: 140/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על תכנית 1/מע/מק/73/297 הרחבת בית קברות חקנעם עילית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיקנעם עיליתיקנעם עיליתיקנעם עילית
צפוןמבוא העמקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11098חלק79
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201012422/11/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201010128/06/2011