הרחבת בית קשת

תוכנית ג/ 12839

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת בית קשת
מספר: ג/ 12839
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת שטח "המחנה" של קיבוץ בית קשת.
2. יעודיי קרקע לשכונה קהילתית בת 151 יח"ד.
3. תכנון שטח מבני המשק.
4. תכנון ויעוד שטח למרכז אזרחי תעשיה ותעסוקה.
5. תכנון מערכת הדרכים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןבית קשת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17043חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7961קיבוץ בית קשתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/11/2003תאריך פרסום: 06/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5234. עמוד: 221. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים24/10/2003תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2003. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון באישור תכנית22/01/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/11/2002
פרסום להפקדה ברשומות05/11/2002תאריך פרסום: 05/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5124. עמוד: 382. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים08/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/10/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/09/2002
החלטה בדיון בהפקדה20/02/2002
קבלת תכנית08/11/2001