הרחבת בסמת טבעון

תוכנית ג/ 1737

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת בסמת טבעון
מספר: ג/ 1737
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לחלק את השטח למגרשים וליעדן למטרת מגורים
בניני ציבור שטח תעשיה שטחים ציבוריים דרכים
ושבילים להולכי רגל

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: בסמת טבעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10368חלק18-19, 21, 25, 204
12181חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/1974תאריך פרסום: 12/12/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2073. עמוד: 640. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון באישור תכנית30/09/1974
פרסום להפקדה ברשומות04/10/1973תאריך פרסום: 04/10/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1947. עמוד: 12. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון בהפקדה12/03/1973
קבלת תכנית16/11/1972