הרחבת גבעת נילי-מגרשים לבנים ממשיכים .

תוכנית מ/ 222

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת גבעת נילי-מגרשים לבנים ממשיכים .
מספר: מ/ 222
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הרחבת שטח המושב תוך הקצאת שטחים למגורים, דרכים,
ושטחים ציבוריים פתוחים.
- הקצאת 97 מגרשי בניה במושב ל"בנים ממשיכים".
- קביעת הוראות בניה באזור המגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהאלונהגבעת ניל"י

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת ניל'י

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12058חלק59-60
12060חלק58, 61-6218-22, 46, 52-57, 59-60, 63-66, 70, 76, 91
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/12/1994תאריך פרסום: 18/12/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4268. עמוד: 1028. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים16/12/1994תאריך פרסום בעיתון: 16/12/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית11/07/1994
פרסום להפקדה ברשומות17/02/1994תאריך פרסום: 17/02/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4193. עמוד: 2353. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים11/02/1994תאריך פרסום בעיתון: 11/02/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/01/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/01/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה24/01/1994
החלטה בדיון בהפקדה11/01/1994
קבלת תכנית02/03/1993